26 юли – 5 август
Експедиция по РОДОПИТЕ
седмична с възможности за частично участие

Първична, не обработена програма:
Започваме с посещение на „Смилян Трофи 2018“ (по черни пътища от Пловдив)
След което ще продължи с посещение на затънтени Родопски кътчета…
Ще премине в посещение на „Голям Беглик“ и няколко дневни трипа
След което ще се отправим към Еко Къмпинг Батак

Категории: Събития