6 март 2019 / 19:00 ч.

Отворена работна среща на УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Място: ул. Васил Соколов ‘2 / Сградата на ДФ „Пловдив 112“

Теми:
1.) Разискване на работни въпроси

Всички членове, които желаят могат да присъстват.

Категории: Работни срещи