12 декември / 18:30 ч.

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА
Място: ул. Васил Соколов ‘2 / Сградата на ДФ “Пловдив 112” Зала 2
Важно: до 18:50 ч. Регистрация на участниците

Теми:

1.) Отчет и анализ на изминалата година
2.) Избиране на нов управителен съвет
3.) Подновяване на регистрацията в регистър Булстат
4.) Обсъждане на програмата за 2019 г.

и прием на нови членове на клуба.

Категории: Работни срещи